Voorzitter Dirk Henckens

Ir. Dirk Henckens behoort tot een equipe van onderhandelaars die door de Vlaamse Regering zijn aangesteld voor het afsluiten van convenanten bij Brownfieldontwikkeling. Doelstelling daarbij is dat er afspraken gemaakt worden over het nemen van structurele maatregelen om verlaten sites tot herontwikkeling te brengen. De partijen in dergelijke onderhandelingen zijn onder andere de Vlaamse Regering, diverse entiteiten uit de Vlaamse overheid, provinciebesturen, gemeentebesturen en private investeerders. Er werden reeds een 100 tal convenanten afgesloten. Hij is eveneens vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in meerdere stuurgroepen die na het afsluiten van een convenant, de uitvoering ervan moeten begeleiden. Als onderhandelaar heeft hij de kennis en kunde opgedaan om private investeerders en de overheden op verschillende niveaus en beleidsvelden tot belangrijke akkoorden te brengen.

Bestuurder Prof. Dr. Kurt Deketelaere

Kurt Deketelaere is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en Secretaris- Generaal van de League of European Research Universities (LERU). Tevens is hij bestuurder in een aantal vennootschappen en zaakvoerder van de BVBA KDK. Tussen 2004 en 2009 was hij expert bij en kabinetschef van de Vlaamse Minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Hij adviseert bedrijven en overheden in de domeinen van het milieu-, energie-, klimaat- en bouwrecht. Sedert september 2017 is hij ook voorzitter van het Sustainability College Bruges.

Bestuurder Veroniek De Mulder

Veroniek De Mulder heeft bijna 20 jaar ervaring in verschillende commerciƫle functies, zowel in de private sector als bij de overheid. Na haar ingenieursopleiding studeerde zij bedrijfskunde en recht. Bij Henkel en Volvocars heeft zij zich toegelegd op onderhandeling en relatiemanagement via diverse sales- en marketingverantwoordelijkheden. Later werkte zij als commercieel directeur bij Waterwegen en Zeekanaal nv, een agentschap van de Vlaamse overheid. Momenteel is zij CEO bij ODTH nv, actief in de logistieke dienstverlening. In 2013 werd zij door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in handelszaken en burgerlijke zaken.