Missie

“VVBBCI is als kenniscentrum en kwaliteitskamer de belangrijkste netwerkorganisatie in Vlaanderen voor het promoten en implementeren van bemiddeling en begeleiding bij complexe investeringen van overheid en private partners.”

Volgende activiteiten


Op dit moment zijn er geen toekomstige activiteiten.

Wie zijn we


VVBBCI wordt geleid door Prof dr. Kurt Deketelaere, Dirk Henckens en Veroniek De Mulder. Studiedagen en inhoudelijke activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Annelies Claeys voor Studipolis. Voor langdurige opleidingen werken wij in partnerschap met de faculteit Rechtsgeleerdheid en met het Instituut voor de Overheid van de Katholieke Universiteit te Leuven.

Nieuws